Naposledy aktualizováno: 12.04.2021 14:43:39
Na úvodní stranu

Knihovna Merklín u Přeštic

Merklínská knihovna byla založena roku 1883 tehdejšími studenty. Knihovna byla umístěna v budově školy pod názvem "Lidová knihovna" a vedení této knihovny bylo svěřeno jednomu z učitelů.

 

V průběhu roku 1907 byla knihovna přestěhována do prostor radnice a název byl změněn na "OBECNÍ VEŘEJNÁ KNIHOVNA". V této době se knihovníkem stal pan Josef ERHART, který sepsal kroniku obce Meklín.

 

Od roku 1919 byla pro knihovnu sestavena čtyřčlenná rada pro udržování knihovny. Knihovna byla umístěna do samostatné místnosti a byla stanovena pravidelná výpůjční doba.

 

V roce 1924 se v Merklínské knihovně nacházelo 390 svazků a neustále byla doplňována novými tituly. Knihovna byla několikráte přestěhována a poslední stěhování proběhlo v roce 1979 s knihovním fondem 3181 knih. Stěhování proběhlo za vydatné pomoci čtenářů, dětí a jejich rodičů. Knihovna byla přemístěna do stávajících prostor v budově Merklínského zámku.

 

V roce 1984 byla přeměněna na "STŘEDISKOVOU KNIHOVNU" se správou knihoven v obcích Kloušov, Buková, Horušany, Otěšice, Ptenín, Roupov, Zemětice, Bolkov, Čelákovy a Soběkury. Poslední tři jmenované knihovny postupem času zanikly a zbývající knihovny, včetně Merklínské, spadají od roku 2002 pod Městskou knihovnu v Přešticích.

 

V SOUČASNÉ DOBĚ SE V MERKLÍNSKÉ KNIHOVNĚ NACHÁZÍ

 PŘIBLIŽNĚ 9 000 SVAZKŮ KNIH.